Salary: Thỏa Thuận

Location: Văn phòng Hội sở

Application deadline: 30/03 — 30/06/2023

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

I.          NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC

- Chỉ đạo, kiểm soát thực hiện hoặc trực tiếp tham gia góp ý và/hoặc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chính sách của Công ty theo chỉ đạo của HĐTV/TGĐ;

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước HĐTV/TGĐ đối với toàn bộ hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính;

- Thẩm định, rà soát và đề xuất sửa đổi đối với các quy trình, quy chế, quy định và các biểu mẫu của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính và theo quy định của Vietmoney trong từng thời kỳ;

- Trực tiếp thực hiện tư vấn pháp lý, tham gia giải quyết đối với một số vụ việc phức tạp hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền;

- Thẩm định về mặt pháp lý đối với việc ký kết các hợp đồng của Công ty; thẩm định pháp lý đối với tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kinh doanh và hoạt động của Công ty;

- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty. Giám sát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty;

- Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và cập nhật văn bản pháp luật đến các phòng ban;

- Tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề khác của Công ty liên quan đến yếu tố pháp lý;

- Thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ:

+ Thực hiện tổ chức xây dựng các công cụ phục vụ đánh giá rủi ro hoạt động tại Công ty theo chỉ đạo/kế hoạch của HĐTV/TGĐ.

+ Chỉ đạo lập và tổ chức kế hoạch kiểm tra nội bộ; Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm tra tuân thủ các quy định nội bộ, giải quyết khiếu nại theo chỉ đạo của HĐTV/TGĐ và theo quy định của Vietmoney trong từng thời kỳ.

+ Tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao; khuyến nghị, đề xuất với HĐTV/TGĐ những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị theo phân công của TGĐ.

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

+ Quản lý và chỉ đạo thực hiện các công việc trong Phòng theo các mục tiêu/kế hoạch công việc, trách nhiệm của Phòng trên cơ sở tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

+ Chịu trách nhiệm quyết định các công việc của Phòng; Đảm bảo các hoạt động của Phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ của Phòng.

+ Quản lý nguồn lực (xây dựng định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho cán bộ nhân viên, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên) trong Phòng).

+ Quản lý ngân sách hoạt động của Phòng theo hạn mức đã được duyệt.

- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để phục vụ công việc đạt hiệu quả.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền các công việc liên quan đến công tác Pháp chế và tuân thủ theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền với từng vụ việc.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

II.        YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.     Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đi học ngành kinh tế/tài chính/ngân hàng/kiểm toán/luật.

2.     Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương và đảm nhiệm các công tác pháp lý, giám sát chất lượng/kiểm tra hồ sơ tín dụng/kiểm soát nội bộ/kiểm toán viên tại các tổ chức tín dụng/công ty tài chính.

3.     Hiểu biết các quy định pháp luật có liên quan, phục vụ cho công việc.

4.     Nắm các nghiệp vụ của Công ty để phục vụ công việc.

5.     Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực, chủ động trong công việc việc. Chấp nhận làm việc ngoài giờ hành chính/đi công tác.

6.     Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt.

7.     Phẩm chất cá nhân: Nhanh nhẹn, linh hoạt; thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ; tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

III.     CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

1.     Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng: 08h00 - 12h00 - Chiều: 13h30 - 17h30).

2.     Thu nhập theo thỏa thuận và Quy chế lương thưởng của Công ty ban hành.

3.     Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt. Đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

4.     Được tạo điều kiện tham gia các Chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý.

5.     Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding; BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định; Bảo hiểm sức khỏe PVI,…

6.     Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích cao và thưởng sáng tạo, đột phá.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển