Salary: Thỏa Thuận

Location: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MONEY - HQ

Application deadline: 11/05 — 30/06/2022

Share for Friends:

Facebook Google

Job Description

Do nhu cầu mở rộng chi nhánh liên tục nên chúng tôi tuyển dụng thường xuyên vị trí  Giám đốc kinh doanh Vùng/ Khu vực theo như  mô tả bên dưới:

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, giải pháp kinh doanh cho Khu vực và các Chi nhánh trực thuộc khu vực (Mỗi khu vực có từ 5 – 10 Chi nhánh);
 • Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và hoạt động của tất cả Chi nhánh thuộc khu vực quản lý. Giám sát, thúc đẩy việc thực hiện giải pháp cho từng Chi nhánh trực thuộc;
 • Tìm kiếm và đề xuất địa điểm phù hợp cho các Phòng giao dịch mới, phát triển mạng lưới cửa hàng theo kế hoạch kinh doanh;
 • Đào tạo và huấn luyện nhân viên mới trong việc kiểm tra, thẩm định giá trị sản phẩm theo các quy định và tiêu chuẩn của Công ty;
 • Kiểm tra thông tin thẩm định tài sản, thông tin khoản vay và phê duyệt theo phân quyền;
 • Mở rộng, xây dựng mối quan hệ, hợp tác tốt với khách hàng, đối tác, chủ nhà cho thuê, công an khu vực thuộc địa bàn quản lý;
 • Tổ chức các hoạt động marketing/ thúc đẩy kinh doanh mới nhằm gia tăng doanh thu và tăng tính cạnh tranh sản phẩm/ dịch vụ của Công ty trên khu vực phụ trách;
 • Thực hiện công tác kiểm tra/ kiểm kê định kỳ về tuân thủ vận hành và chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng trong khu vực;
 • Kiểm tra, xử lý và đốc thúc các thủ tục thanh lý, xử lý đối với các khoản nợ quá hạn theo quy định của Công ty;
 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho các Cửa hàng thuộc Khu vực để đảm bảo yêu cầu vận hành và chất lượng dịch vụ. Đảm bảo các hoạt động thông suốt tại các Cửa hàng trong khu vực;
 • Liên kết, mở rộng mối quan hệ với các Đối tác, Hệ thống, Cộng tác viên… nhằm thúc đẩy kênh bán hàng cho Khu vực;
 • Khảo sát thị trường nhằm đề xuất tham mưu các giải pháp, sản phẩm kinh doanh nhằm tăng doanh thu và thúc đẩy bán từng thời kỳ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Security code *

Nộp đơn ứng tuyển